Düzgünleri

Umumy düzgünler

bir bildirişi gaýtadan ýada dürli kategoriýalara goşmaň
bildirişe iň gowy gabat gelýän kategoriýany saýlaň
satylmasy gadagan zatlary satmaň
moral we etiki düzgünlere gabat gelmeýän bildirişleri goşmaň
Türkmenistanyň kanunçylygyna gabat gelmeýäň bildirişler goşmaň

Üns beriň! Aşakdaky düzgünler bozulan ýagdaýynda bildiriş duýduryşsyz bozuljakdyr.